suwalki.info - Suwalski Serwis Informacyjny
Wiadomości
Pracowity czas na suwalskiej uczelni
Pracowity czas na suwalskiej uczelniRekrutacja, sesja egzaminacyjna oraz płatne praktyki i staże studenckie. Rozpoczął się pracowity czas w PWSZ w Suwałkach.

Przypomnijmy, że suwalska uczelnia jest uczelnią zawodową i przygotowuje studentów do wykonywania zawodu w różnych branżach, od niedawna jest zobowiązana do realizowania przez cały cykl kształcenia, 6 miesięcznych i co najważniejsze płatnych praktyk zawodowych. Dużym wzięciem studentów cieszą się praktyki w ramach „Programu praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych”, który jest finansowany z projektu unijnego w ramach osi priorytetowej „Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020”.

Jak informuje dr Jarosław Kuczyński – prorektor PWSZ, jest to już druga edycja ww. projektu. W 2018 roku skorzystało z niego 54 studentów a w bieżącym roku projekt realizuje 78 studentów. Oprócz 3 miesięcznej praktyki kursowych studenci odbywają 3 miesięczne praktyki pilotażowe w firmach, zakładach i instytucjach, związanych z kierunkami studiów. W tym roku do praktyk projektowych przystąpili studenci II i III roku z kierunków: pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, kosmetologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, ekonomia, finanse i rachunkowość, filologia angielsko-rosyjska, pedagogika. W czasie praktyk studenci otrzymują od Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wsparcie finansowe w kwocie 2300 zł za miesiąc praktyki. Podczas praktyki, za wynagrodzeniem z projektu unijnego, każdym studentem opiekuje się opiekun zakładowy jak również wykładowca uczelniany, który pełni funkcje mentora. W trakcie praktyki studenci otrzymują również zwrot kosztów dojazdu i specjalistycznego uniformu oraz wyposażenia potrzebnego na praktyce, kończą również specjalistyczne kursy potrzebne przy wykonywaniu zawodu.

Inną, ciekawą formą kształcenia zawodowego są studia dualne, które w PWSZ w Suwałkach realizowane są na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji. W ramach działania 3.1 „Kompetencje w szkolnictwie wyższym, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój”.

17 studentów przygotowuje się do zawodu inżyniera odbywając naukę na przemian ze stażem w przedsiębiorstwach: Malow, Animex, Forte i Mispol. Program stażu opracowali wspólnie, wykładowcy uczelni i praktycy z ww. przedsiębiorstw. Taką formę kształcenia realizuje suwalska uczelnia, jako jedyna w województwie podlaskim. Wsparciem finansowym dla studentów są płatne staże zawodowe (ok. 2 500 zł miesięcznie oraz zwrot kosztów dojazdu) przez cały okres studiów i opieka zakładowego opiekuna praktyk po stronie przedsiębiorstwa, opłacanego z projektu unijnego. Dodatkowo studenci odbyli już certyfikowane szkolenia i kursy w firmie Festo w Warszawie (GRAFCET i rozwiązania robotyczne CMCA). W kolejnym roku studiów dualnych przewidziano kurs komputerowego modelowania trójwymiarowego, kurs auditora przemysłu spożywczego, kurs pełnomocnika ds. GMP/GHP oraz HACCP wg ISO 22000, kurs ekspert ds. prawa żywnościowego. Wszystkie kursy dla studentów są bezpłatne.

Przypomnijmy, że PWSZ w Suwałkach jest jedyną państwową uczelnią wyższą na Suwalszczyźnie, która oferuje:

- bezpłatne studia magisterskie (ekonomia, bezpieczeństwo wewnętrzne, pedagogika).

- bezpłatne studia licencjackie (pielęgniarstwo, ratownictwo medyczne, bezpieczeństwo wewnętrzne, kosmetologia, ekonomia, finanse i rachunkowość, filologia angielsko-rosyjska, pedagogika).

- bezpłatne studia inżynierskie (transport, budownictwo, zarządzanie i inżynieria produkcji, produkcja i przetwórstwo surowców rolniczych).

Nowością w roku akademickim 2019/2020 będzie realizacja bezpłatnych studiów stacjonarnych na ratownictwie medycznym, transporcie, budownictwie, zarządzaniu i inżynierii produkcji oraz produkcji i przetwórstwo surowców rolniczych w dwóch grupach rannej i popołudniowo-weekendowej. Taka organizacja pozwoli również bezpłatnie studiować tym, którzy rano pracują a przy tym chcą zdobyć kwalifikacje do nowego zawodu na studiach.

Wszelkie nowości związane z uczelnią można śledzić na stronie internetowej: www.pwsz.suwalki.pl oraz na profilu facebookowym.

Terminy Rekrutacji !

I tura rekrutacji na studia w PWSZ w Suwałkach trwa od 3 czerwca - 19 lipca 2019r.

II tura rekrutacji na studia w PWSZ w Suwałkach trwa od 5 sierpnia - 20 września 2019r.

Szczegółową ofertę studiów I i II stopnia oferowaną przez PWSZ w Suwałkach znajdziecie w poniższych ulotkach.


Wydział Humanistyczno-Ekonomiczny »

Wydział Ochrony Zdrowia »

Wydział Politechniczny »


DZ | 13.06.2019
ATRAKCYJNE DZIAŁKI
DZIAŁKA BUDOWLANA PŁOCICZNO-TARTAK

Reklama

REKLAMA
Z jakim problemem spotkałeś/spotkałaś się przy poszukiwaniu pracy?
zbyt niskie wynagrodzenie
zbyt wygórowane oczekiwania
brak umowy o pracę
brak szkoleń
brak odpowiednich warunków/narzędzi do pracy
brak świadczeń dodatkowych
inneOgłoszenia - Suwałki | Nasz fanpage na FB | Agroturystyka Suwalszczyzna | Internetowe Biuro Nieruchomości | Reklama Suwałki

Copyright © 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer ISSN: 2080-6701
Redakcja: Suwalski Serwis Informacyjny ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki
Serwis Suwalki.info nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników
tel: 87 730 5991, 885-212-212 e-mail: [email protected], [email protected]
Projekt i wykonanie: