suwalki.info - Suwalski Serwis Informacyjny
Zadbaj o swoje bezpieczeństwo w sezonie grzewczym

W okresie jesienno - zimowym, w sezonie grzewczym 2015 - 2016 na obszarze działania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Suwałkach odnotowano 73 zdarzenia związane z nieprawidłową eksploatacją instalacji i urządzeń ogrzewczych.
W celu uniknięcia zagrożeń związanych z nieprawidłowym użytkowaniem urządzeń i instalacji ogrzewczych w polskim systemie prawnym zobligowano właścicieli budynków do następujących obowiązków:

1. poddawania przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych) okresowej kontroli technicznej (w myśl art. 62 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane), nie rzadziej jednak niż raz w roku,
2. usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych z budynków ogrzewanych kotłami na paliwo stałe, ciekłe i gazowe. Czasookres usuwania zanieczyszczeń z przewodów jest różny i wynosi (zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów):
 • co najmniej raz w miesiącu - dla wszystkich palenisk występujących w lokalach gastronomicznych oraz zakładach zbiorowego żywienia, bez względu na rodzaj stosowanego paliwa,
 • co najmniej raz na 3 miesiące - dla palenisk opalanych paliwem stałym (np. węgiel, drewno, pelet drzewny),
 • co najmniej raz na 6 miesięcy - dla palenisk opalanych paliwem płynnym (np. olej opalowy) i gazowym (np. gaz ziemny lub płynny).

  Powyższe obowiązki powinny być zlecane osobom posiadającym uprawnienia mistrza w rzemiośle kominiarskim lub budowlane w odpowiedniej specjalności (np. sanitarnej). W budynkach mieszkalnych jednorodzinnych oraz w obiektach budowlanych budownictwa zagrodowego i letniskowego okresowe usuwanie zanieczyszczeń z przewodów kominowych może przeprowadzać osoba nie posiadając ww. uprawnień. Brak przestrzegania przedmiotowych wymagań może skutkować m.in. pożarem sadz kominowych. Temperatura palącej się sadzy przekracza wówczas 1000 oC, stanowi tym samym wielkie zagrożenie mieszkańcom obiektu budowlanego.

  Należy również pamiętać, że w przypadku spalania w piecach odpadów komunalnych (np. tworzyw sztucznych: folii, butelek plastykowych) dochodzi do bardzo szybkiego gromadzenia się sadz w przewodach kominowych. W tego rodzaju sytuacji nawet przestrzeganie powyższych obowiązków w zakresie okresowego czyszczenia nie zapewnia 100 % pewności uniknięcia pożaru sadz kominowych. Jednocześnie należy zwrócić uwagę, że przedmiotowe zachowanie szkodzi środowisku naturalnemu, a także zabronione jest prawem.

  Oprócz pożarów, nieprawidłowa eksploatacja przewodów kominowych i urządzeń ogrzewczych grozi także zatruciem tlenkiem węgla, popularnie zwanym czadem. W nomenklaturze pożarniczej zwany jest jeszcze inaczej tj. „cichym zabójcą”, ponieważ jest niewidoczny oraz nie ma smaku ani zapachu. W związku z powyższym rekomendujemy zabezpieczenie mieszkań autonomicznymi czujkami wykrywającymi tlenek węgla w powietrzu.

  Przytoczone powyżej obowiązki w zakresie przeprowadzania przeglądów technicznych i usuwania zanieczyszczeń z przewodów kominowych, ze względu na zagrożenia, jakie mogą być skutkiem ich nieprzestrzegania, w myśl art. 82 §1 ust. 3 ustawy z dnia 20 maja 1971r. Kodeks wykroczeń, pociągają do odpowiedzialności karnej polegającej na karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
  Kolejnym ważnym aspektem, na który powinny zwrócić uwagę przede wszystkim osoby, które ubezpieczyły swoje nieruchomości jest fakt, że podstawę do nie wypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela obiektu budowlanego jest m.in. brak okresowych przeglądów przewodów kominowych, instalacji oraz urządzeń ogrzewczych.

  Osobom, którym zależy na szerszym pogłębieniu wiedzy na temat omawianej tematyki, odsyłamy na stronę internetową Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej, pod adres: http://straz.suwalki.internetdsl.pl/?p=1571.


 • Dodano: 2016-09-29 11:22:04

  ATRAKCYJNE DZIAŁKI
  DZIAŁKA USŁUGOWA W SUWAŁKACH UL. PRZYTOROWA

  Cinema Lumiere


  Reklama

  Z jakim problemem spotkałeś/spotkałaś się przy poszukiwaniu pracy?
  zbyt niskie wynagrodzenie
  zbyt wygórowane oczekiwania
  brak umowy o pracę
  brak szkoleń
  brak odpowiednich warunków/narzędzi do pracy
  brak świadczeń dodatkowych
  inne

  Kursy walut

  Dane NBP
  (kurs średni)
  z dnia: 11-10-19

  1 USD: 3,91451 EUR: 4,3097
  1 CHF: 3,91921 GBP: 4,8929
  1 RUB: 0,0610 


  Start


  Aktualności


  Informacje


  Biznes


  Rozrywka


  Turystyka  Ogłoszenia - Suwałki | Nasz fanpage na FB | Agroturystyka Suwalszczyzna | Internetowe Biuro Nieruchomości | Reklama Suwałki

  Copyright © 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer ISSN: 2080-6701
  Redakcja: Suwalski Serwis Informacyjny ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki
  Serwis Suwalki.info nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników
  tel: 87 730 5991, 885-212-212 e-mail: [email protected], [email protected]
  Projekt i wykonanie: