suwalki.info - Suwalski Serwis Informacyjny
Rozpoczyna się nowy rozdział dla suwalskiej PWSZ - wywiad z rektor Martą Wiszniewską

- Wyzwania mobilizują mnie do działania - mówi dr Marta Wiszniewska - nowy rektor PWSZ w Suwałkach. Jako osoba zarządzająca szkołą chce, aby suwalska alma mater była miejscem lubianym, prestiżowym i gwarantującym bardzo dobre kształcenie. Zapowiada, że uczelnia rozpoczyna właśnie nowy etap swojej historii.

Obejmuje Pani stanowisko rektora suwalskiej alma mater w niełatwym dla niej momencie. Czy jest pani osobą, którą wyzwania mobilizują do działania?

Jestem związana z uczelnią od wielu lat. Wiedziałam, że łatwo nie będzie i byłam świadoma na co się decyduję przyjmując stanowisko rektora. Z pewnością mogę powiedzieć, że jestem osobą, która lubi wyzwania i którą wyzwania mobilizują. Czuję się wyróżniona i w specjalny sposób zmotywowana, bo zostałam wybrana na stanowisko rektora przez kadrę uczelni. Ludzie, którzy tutaj pracują i którym dobro szkoły - miejsca ich pracy leży na sercu, obdarzyli mnie ogromnym zaufaniem. Jednym z moich podstawowych zadań będzie nie zawieźć ich zaufania.

Jakie plany ma pani zatem na rozpoczętą właśnie kadencję?

Planów jest wiele. Nowy etap działalności uczelni wiąże się między innymi z rozwojem nowych kierunków kształcenia dopasowanych przede wszystkim do potrzeb lokalnego rynku oraz gwarantujących naszym absolwentom zatrudnienie. Udało nam się już otworzyć studia magisterskie na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne, które cieszy się od kilku lat dużym zainteresowaniem. Planujemy też nowe kierunki takie jak logistyka, kryminologia i kryminalistyka. Ta pierwsza wychodzi naprzeciw potrzebom lokalnego rynku, kryminologia i kryminalistyka wynika natomiast z zainteresowań wielu młodych ludzi, przy jednoczesnym zapewnieniu im stabilnego zatrudnienia. W niedługiej przyszłości chcemy też uruchomić Centrum Symulacji Medycznych. Wydział Ochrony Zdrowia przeszedł pozytywnie audyt zewnętrzny Ministerstwa Zdrowia i trwają prace nad uruchomieniem miejsca do praktycznej nauki zawodu, głównie dla przyszłych pielęgniarek i ratowników medycznych. Jest to dość duża inwestycja, która wpłynie na uatrakcyjnienie i poprawę jakości zajęć praktycznych na kierunkach medycznych.

A jakie nowości pojawią się na uczelni już w październiku?

Od października PWSZ oferuje studia dualne, podczas których nasi studenci już w toku studiów będą zdobywali doświadczenie zawodowe u przedsiębiorców z Suwałk oraz całego regionu i co najważniejsze będą otrzymywać wynagrodzenie za dni spędzone na praktykach u pracodawcy. Wprowadzamy również elektroniczne indeksy, a wykładowcom i nauczycielom akademickim udostępniamy portal nauczyciela. Jeszcze bardziej otwieramy się na nowoczesność, a co za tym idzie wszystkie dokumenty będzie można składać w wersji elektronicznej. Chcemy, żeby nasza uczelnia była nowoczesna i przyjazna dla młodych ludzi, którzy już podjęli lub dopiero podejmą decyzję o studiach na suwalskiej PWSZ.

Od tego roku na PWSZ w Suwałkach mogą się też szkolić starsi suwalczanie. Proszę opowiedzieć o ofercie skierowanej do osób 30+.

Tak, w tym roku zaproponowaliśmy ofertę studiów 30+. Od października rusza kierunek filologia angielsko-rosyjska, dla osób, które ukończyły 30 lat i których tryb życia nie pozwala uczestniczyć w studiach zaocznych. Nasza oferta to studia bezpłatne, które będą odbywać się po godzinie 15.00. Widzimy, że ta możliwość kształcenia cieszy się dużym zainteresowaniem. W przyszłości mamy zamiar pomyśleć o rozszerzeniu tej oferty.

Studia dla osób 30+ nie są jednak jedynym programem, który skierowany jest do szerszej społeczności Suwałk.

To prawda. W PWSZ prężnie działa także Uniwersytet Dziecięcy. W tym roku jego formuła będzie rozszerzona, ponieważ planujemy szeroką współpracę z suwalskim ratuszem. Przy wsparciu miasta będzie to pierwszy Uniwersytet Dziecięcy, gdzie będą jeszcze bardziej urozmaicone zajęcia przygotowane zarówno dla dzieci, jak i ich rodziców. Poprzez takie działanie chcemy, aby uczelnia wychodziła ze swoją szeroką ofertą do mieszkańców naszego miasta. Dążymy do integracji ze środowiskiem miejskim. Chcemy, aby PWSZ był obecny w życiu nie tylko osób w przedziale wiekowym 19-25, ale od 5 do nawet 100 lat.

Na przestrzeni ostatniego roku o PWSZ nie zawsze mówiło się dobrze. Czy to już koniec problemów uczelni?

Jako rektor wierzę, że czarne chmury nad uczelnią już się nie pojawią. Szkoła rozpoczyna nowy etap i w dużej mierze uporządkowała już swoje problemy. Czekamy jeszcze na pewne decyzje, między innymi dotyczące spraw finansowych, ale wszystko jest na dobrej drodze. Zapewniam też, że sytuacja finansowa uczelni jest stabilna.

Czy to, w jakim kontekście mówiło się przez ostatnich kilka miesięcy o uczelni, miało wpływ na tegoroczną rekrutację?

Problemy administracyjne miały miejsce, ale nie ma to kompletnie żadnego wpływu na proces dydaktyczny. Uczelnia ma bardzo wysokie oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej, wszystkie kierunki mają akredytacje i gwarancję ciągłości funkcjonowania. Nie ma więc żadnego zagrożenia, że coś w kwestii procesu dydaktycznego może być zakłócone. Uczelnia może się poszczycić wysoką jakością kształcenia i wyniki tegorocznej rekrutacji potwierdzają, że cieszy się zainteresowaniem przyszłych studentów.

W takim razie proszę powiedzieć, jak przebiega nabór na studia i jak uczelnia radzi sobie z niżem demograficznym?

Rzeczywiście niż demograficzny jest dosyć duży i jest to odczuwalne. Pomimo tego mamy w porównaniu z innymi uczelniami z regionu bardzo dobre wyniki naboru - porównywalne z wynikami z zeszłego roku. Wszystkie stacjonarne kierunki zostaną uruchomione, a co ważne, rekrutacja wciąż trwa i liczymy na kolejnych chętnych.

Zaraz po tym, jak została pani wybrana na stanowisko rektora PWSZ, mówiła pani, że jednym z priorytetów jest zapewnienie dobrych warunków studentom. Co miała pani na myśli?

Zależy mi, aby poza zdobywaniem wiedzy, student mógł także realizować swoje zainteresowania i mógł się z uczelnią w pełni utożsamiać. PWSZ w Suwałkach dysponuje szeregiem różnych atutów, z których mogą korzystać nasi studenci. To między innymi strzelnica interaktywna, siłownia, która jest jedną z najlepiej wyposażonych w mieście, funkcjonują też koła sportowe, naukowe, a także organizowane są imprezy takie jak otrzęsiny czy juwenalia, które uatrakcyjniają życie studentów. Trzeba wspomnieć też o wyjazdach studyjnych, z których mogą skorzystać osoby kształcące się na PWSZ. Na przykład ci uczący się na kierunku bezpieczeństwo wewnętrzne korzystają z wizyt w Sejmie albo w Centralnym Laboratorium Kryminalistycznym, studenci ekonomii z kolei jadą na Giełdę Papierów Wartościowych czy do Narodowego Banku Polskiego. Wyjazdy dostosowane są do kierunków kształcenia, tak aby studenci mogli zobaczyć w praktyce na czym polega praca w danym zawodzie.

PWSZ w Suwałkach współpracuje z wieloma ośrodkami naukowymi z zagranicy. Proszę powiedzieć, jakie to uczelnie i jak układa się ta współpraca?

Od kilku lat kontynuujemy dobrą współpracę z wieloma zagranicznymi uczelniami. Jest to na przykład Alytaus College, zaprzyjaźniona Marijampole College, Państwowy Uniwersytet im. Janka Kupały w Grodnie, czy Państwowy Medyczny Uniwersytet we Lwowie. Nastawiamy się na transgraniczność i wschód, bo tam widzimy naszych przyszłych studentów. Współpraca z uczelniami powoduje, że wchodzimy także w środowisko lokalne, a dzięki temu pozyskujemy studentów.

W ramach programu Erasmus szkoła prężnie współpracuje też z wieloma uczelniami z Europy Zachodniej. Ilu studentów z zagranicy studiuje na PWSZ i jak wyglądają dalsze plany związane z Erasmusem?

Obecnie mamy podpisane umowy z uczelniami z Hiszpanii, Portugalii, Grecji, Turcji i na Litwie. Są to na przykład takie szkoły jak: Universidad de Grenada, Instituto Politeccnico de Braganca, Estonian Academy of Security czy Gediz University. W listopadzie planujemy rozszerzanie umów bilateralnych na wszystkie kierunki kształcenia, które są na naszej uczelni, tak aby studenci mogli wybierać między różnymi państwami i uczelniami. Chcemy, aby studenci jeszcze chętniej korzystali z wymiany studenckiej i byli z niej zadowoleni. W październiku zapraszamy też na święto Erasmus Week, gdzie będzie można szczegółowo zapoznać się z funkcjonowaniem tego programu.

A jakie działania planuje podjąć uczelnia w celu zapewnienia swoim absolwentom dobrej i satysfakcjonującej finansowo pracy?

Konkretnym działaniem są wspomniane studia dualne, czyli trzy dni nauki na uczelni i dwa dni pracy u przedsiębiorców, za którą studenci dostają wynagrodzenie. Dzięki temu studenci kończąc trzyletnie studia mają już za sobą konkretną praktykę. Współpraca i praktyka u przedsiębiorców może też skutkować tym, że dany pracodawca jeśli zechce będzie mógł wybrać sobie przyszłego pracownika. Od tego roku akademickiego jest także na naszej uczelni doradca zawodowy, który będzie organizował studentom przygotowanie do wejścia na rynek pracy. Planujemy też projekt, w którym nasz absolwent zostanie przygotowywany do rozpoczęcia działalności gospodarczej. 21 października z kolei, PWSZ współorganizuje Targi Pracy, które też będą jednym z elementów wpierania i pomocy studentom w znalezieniu satysfakcjonującej pracy. Na targi zaproszeni zostaną najlepsi pracodawcy z całego regionu. Zarówno studenci, jak również pozostali mieszkańcy miasta, będą mieli możliwość zapoznać się z ofertami pracy i być może znaleźć przyszłe lub aktualne zatrudnienie.

Swoich studentów uczelnia wspiera nie tylko dydaktycznie, ale też finansowo. Opłaca się dobrze studiować?

Zdecydowanie tak. 10 procent najlepiej studiujących z każdego kierunku otrzymuje miesięczne stypendium naukowe, które oscyluje w przedziale od 1000 do 1300 zł. Kształcąc się na PWSZ studenci wywodzący się z Suwałk i okolic nie tylko nie ponoszą kosztów związanych z nauką w odległym mieście, ale wręcz uzyskują wysokie profity. Poza stypendium naukowym jest także stypendium socjalne.

Na koniec chciałam zapytać, jak widzi pani suwalską PWSZ za 5 lub 10 lat?

Widzę naszą uczelnię, jako takie miejsce, które jest przede wszystkim lubiane i utożsamiane z naszym miastem. Miejsce, gdzie gwarantowana jest wysoka jakość dydaktyki, mnogość kierunków i dobra marka. Uczelnia będzie kwitła, jeśli my wszyscy uświadomimy sobie, jak bardzo jest ona ważna dla miasta i regionu. Myślę, że okoliczności i szanse, jakie się zarysowują, dają nam podstawę sądzić, że ta szkoła osiągnie status uczelni o wysokim prestiżu, nieskazitelnym wizerunku i trwale wpisze się w życie całego miasta.

Dziękuję za rozmowę


Dodano: 2016-09-15 14:03:42

REKLAMA
SUWALKI.INFO
Reklama na rok 50% taniej!

Cinema Lumiere


Reklama

Z jakim problemem spotkałeś/spotkałaś się przy poszukiwaniu pracy?
zbyt niskie wynagrodzenie
zbyt wygórowane oczekiwania
brak umowy o pracę
brak szkoleń
brak odpowiednich warunków/narzędzi do pracy
brak świadczeń dodatkowych
inne

Kursy walut

Dane NBP
(kurs średni)
z dnia: 06-12-19

1 USD: 3,85001 EUR: 4,2721
1 CHF: 3,89631 GBP: 5,0527
1 RUB: 0,0604 

Start


Aktualności


Informacje


Biznes


Rozrywka


TurystykaOgłoszenia - Suwałki | Nasz fanpage na FB | Agroturystyka Suwalszczyzna | Internetowe Biuro Nieruchomości | Reklama Suwałki

Copyright © 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer ISSN: 2080-6701
Redakcja: Suwalski Serwis Informacyjny ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki
Serwis Suwalki.info nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników
Tel: 885-212-212 e-mail: redakcja@suwalki.info, reklama@suwalki.info
Projekt i wykonanie: