suwalki.info - Suwalski Serwis Informacyjny
Wywiad z Tomaszem Bilbinem, kandydatem na Prezydenta Suwałk

Blok Samorządowy, który w poprzednich wyborach popierał kandydaturę Czesława Renkiewicza, tym razem postawił na swego kandydata. Dlaczego urzędujący Prezydent nie otrzymał poparcia Bloku?

Szanowni Państwo, za Prezydenta Grzegorza Wołągiewicza - reprezentującego Blok Samorządowy - była przygotowana Strategia Rozwoju na lata do 2015 r. Kontynuację Strategii przejął Prezydent śp. Józef Gajewski - i Blok przez 2 kadencje wspierał działania, nie wystawiając własnego kandydata na prezydenta. Po śmierci prezydenta Józefa Gajewskiego wydawało się, iż jego zastępca będzie kontynuował realizację strategii. Niestety, spotkał nas wielki zawód, gdyż Pan Renkiewicz (mówiąc najbardziej delikatnie) zawiódł wyborców Bloku Samorządowego i innych ugrupowań i partii, jak i mieszkańców. Zobowiązania koalicyjne Blok wypełnił do końca. Zostały wyciągnięte wnioski z 4 lat współpracy. Blok Samorządowy zadecydował o wystawieniu swego kandydata.

Kiedy zapadła decyzja o Pana starcie w wyborach jako kandydata na Prezydenta? Dlaczego zdecydował się Pan kandydować?

Decyzja o moim starcie na Prezydenta zapadła w określonym czasie i zostałem zarejestrowany jako pierwszy kandydat w ustawowym terminie. Władze miasta winne spełniać podstawowe cechy: kompetencja, uczciwość, zaufanie, pracowitość. Ponieważ w ocenie wielu mieszkańców zabrakło tych cech u głowy miasta i zastępców, podjąłem propozycję i wyzwanie kandydowania na funkcję Prezydenta Miasta. Należy oddać duży szacunek do większości pracowników Urzędu Miejskiego w Suwałkach, podległych jednostek, firm komunalnych, szkół i innych. Mogę tylko zapewnić, iż ogromna większość może być pewna swoich miejsc pracy i dalszej pracy.

Nie rzucam słów na wiatr, w swojej pracy zawodowej udało się wielokrotnie zjednoczyć rozbitą załogę, porwać do pracy i w ciągu krótkiego okresu wyprowadzić jednostki na drogę rozwoju, wzrostu wynagrodzeń, zwiększenia zatrudnienia, zmodernizowania parku maszynowego oraz potencjału majątkowego. Chciałbym, poprzez potencjał Miasta, PWSZ, Parku Naukowo-Technologicznego, dobrych instytucji okołobiznesowych, wesprzeć i pomóc w rozwoju wielu firmom miasta i regionu. W ostatniej instytucji, którą przyszło mi zarządzać w ciągu 3,5 roku, z tragicznej sytuacji ekonomicznej (gdzie zarząd był w obowiązku zgłosić zwolnienia grupowe, a nikt nie został zwolniony), a po kilku miesiącach były już nowe zatrudnienia i na koniec roku dobre wyniki. W ciągu 3,5 roku zmodernizowano majątek trwały, całkowicie wymieniono sprzęt komputerowy w działach i jednostce szkoleniowej. Zostało dwukrotnie zwiększone zatrudnienie, utworzono nowe oddziały w Białymstoku i w Łomży, zatrudniono kompetentne osoby. Efekty były widoczne w jednostce i regionie. Po odwołaniu mnie ze stanowiska prezesa wielu wartościowych ludzi samo odeszło z ARESu, a zatrudnione osoby z klucza partyjnego nie wykonują założonych wskaźników projektów.

Co wymaga najpilniejszych zmian w zarządzaniu miastem?

Należy dokonać szybkiej analizy stanu istniejącego. Dotyczy to szczególnie wykonania określonych wskaźników z dofinansowania zewnętrznego UE wykonywanych w ramach projektów. Należy pamiętać, iż wskaźniki muszą być analizowane i spełnione przez kolejnych pełnych 5 lat rozliczeniowych, chyba że projekt określa okresy dłuższe. Dotyczy to wszystkich inwestycji z dofinansowaniem UE oraz jednostek takich jak Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach, Suwalski Ośrodek Kultury, Aquapark i inne. Dotyczy to również innych projektów drogowych, kubaturowych, miękkich i innych. Niewykonania wskaźników sygnalizowane są co najmniej w kilku jednostkach podległych Urzędowi lub w których miasto ma akcje lub udziały. Większość tych problemów Jednostki Zarządzające nie widzą i nie chcą zobaczyć aż do wyborów w tym roku, a może i do parlamentarnych w 2015 r. Należy podkreślić, iż w Suwałkach mamy dobrą i doświadczoną załogę w Urzędzie Miejskim, jednostkach podległych i jednostkach komunalnych. Natomiast, jeśli stwierdzi się „sitwę”, o której mówią mieszkańcy, trzeba ją wyeliminować. Czas najwyższy postawić na ludzi kompetentnych, uczciwych, zaangażowanych i pracowitych, a efekty przyjdą bardzo szybko.

Jakie były najsłabsze strony mijającej kadencji władz miasta?

Można przytoczyć tutaj już wyżej wymieniane 4 cechy: kompetencja, uczciwość, zaufanie i pracowitość. Zabrakło ich nie tylko ojcom miasta, ale i części podległych jednostek. O braku kompetencji świadczą karygodne błędy przy projektach drogowych ulic Kościuszki i przyległych, wyludniony Park Marii Konopnickiej, błędy z wykonaniem trybun na stadionie piłkarskim i inne. W Parku Naukowo-Technologicznym Polska-Wschód w Suwałkach nie pracują 3 laboratoria, hala procesów technologicznych oraz komercyjne laboratorium medyczne, które nie spełniają parametrów projektu i nie prowadzą żadnych badań.

Co jest największym wyzwaniem dla przyszłego włodarza miasta?

Największym wyzwaniem będzie eliminacja błędów popełnionych, tj.: markety w centrum, błędy inwestycyjne, grożące ogromne kary za niewykonanie wskaźników.

Jaki jest Pana pomysł na dokonanie tego?

Dalej trzeba podjąć bardzo szybkie działania rozwoju ekonomicznego miasta. Stworzenie miejsc pracy dla ludzi młodych oraz starszych, doświadczonych. Praca i dobra płaca dla mieszkańców Suwałk będzie największym wyzwaniem. Trzeba optymalnie wykorzystać nową perspektywę budżetową UE 2015-2020, projekty i programy przygraniczne, wzmocnić współpracę transgraniczną z przygranicznymi samorządami sąsiednich krajów. Suwalczanie i nasze jednostki, firmy wielokrotnie dawały przykład o swojej kompetencji, zaangażowaniu.

Wierzę, że wspólnie uda się zrealizować wiele nowych przyszłościowych projektów, programów, które dadzą dobrą pracę i efekty ekonomiczne załóg, przedsiębiorstw i miasta.

Jakie są potrzeby miasta w poszczególnych obszarach: gospodarka, pomoc społeczna, kultura i sport, edukacja?

Strategiczną sprawą jest zbliżenie Suwałk do centrum kraju, krajów UE poprzez szybkie połączenia drogowe - Via Baltica, kolejowe - Rail Baltica, lotnicze poprzez lokalne lotnisko wykonywane w partnerstwie publiczno-prawnym. Trzeba pracować przede wszystkim ponad podziałami, wykorzystać wiele sprzyjających nam osób w kraju i za granicą. W gospodarce najważniejsze jest zwiększenie miejsc pracy, tworzenie warunków do rozwoju własnych firm, jak i ściągać do Suwałk nowe produkcyjne firmy z zewnątrz np. do Oddziału SSSE. Należy zdynamizować pracę i dojść do efektywnego wsparcia przedsiębiorstw miasta przez Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód.

W zakresie zdrowia i obszarów społecznych zamierzam:
-dążyć do przywrócenia II stopnia referencyjności oddziałów Ginekologii i Położnictwa w Szpitalu Wojewódzkim w Suwałkach oraz dążyć do przywrócenia oddziału kardiologii i okulistyki
-utworzyć pododdział Zdrowia Psychicznego dla dzieci i młodzieży w Szpitalu Psychiatrycznym w Suwałkach
-wspierać działania na rzecz utworzenia, w oparciu o środki NFZ, Pogotowia Stomatologicznego
-wspierać rozwój refundowanych usług opieki długoterminowej nad osobami starszymi (usługi opiekuńczo-lecznicze)
-zabezpieczyć wszystkim chętnym dostęp do żłobków i przedszkoli

W zakresie sportu i rekreacji zamierzam:
-kontynuować wsparcie dyscyplin, w których odnosimy sukcesy tj.: piłka nożna, siatkówka, badminton, pływanie, szachy, żeglarstwo, karate, lekkoatletyka i inne
-modernizować i budować obiekty sportowe
-stworzyć lepsze warunki do rozwoju sportu w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych
-indywidualnie wspierać najwybitniejszych sportowców reprezentujących Suwałki

W zakresie kultury zamierzam:
-opracować i wdrożyć program edukacji dzieci i młodzieży uzdolnionej artystycznie oraz wspierać najzdolniejszą młodzież w dalszym rozwoju
-przygotować i wdrożyć ofertę kulturalną dla seniorów
-przekazać większe niż dotąd wsparcie działalności Suwalskiej Orkiestry Kameralnej, Zespołu Pieśni i Tańca „Suwalszczyzna” i innych istotnych działań kulturalnych oraz zamierzam wspierać rozwój naszych suwalskich talentów

Czy odniesie się Pan do największego problemu suwalczan – to z jednej strony brak pracy, ale z drugiej: wyjątkowo niskie zarobki. Czy suwalczanie są skazani na bycie „tanią siłą roboczą”?

Błędy popełniane przez ostatni Zarząd Miasta będą mściły się przez wiele lat. Dlatego potrzeba zdecydowanego kroku w przód - zwiększenia miejsc pracy. Suwałki są bogate poprzez istnienie wielu jednostek wojewódzkich, takich jak Sąd Okręgowy, Prokuratura Okręgowa, Szpital Wojewódzki, Szpital Psychiatryczny i inne. Nie można dopuścić do likwidacji kolejnych oddziałów w Szpitalu Wojewódzkim. Po likwidacji kardiologii, okulistyki, aktualnie posłanka PO i kandydat na prezydenta, jako przewodnicząca Społecznej Rady, głosuje nad likwidacją II stopnia referencyjności Ginekologii i Położnictwa, co spowoduje również praktycznie likwidację kolejnego wydziału: neonatologii - wydziału wcześniaków. Trzeba wiedzieć, iż minutowe niedotlenie przy porodzie skutkuje nieodwracalnymi skutkami dla dzieci na całe życie. Przerażenie ogarnia, gdy Przewodnicząca Społecznej Rady Szpitala Wojewódzkiego z uśmiechem na twarzy mówi, że likwidacja odbyła się, ponieważ oddział przez 2 lata przynosił straty. Czy ktoś pomyślał o przyszłych tragediach matek, rodzin i dzieci, w których wystąpią komplikacje przy porodzie? Kto odpowie za przyszłe tragedie dzieci, rodziców? Jak można dopuścić, aby 70-tysięczne miasto oraz przyległy region, nie posiadały II stopnia referencyjności Ginekologii i Położnictwa. To skandal. Powyższa zmiana powoduje likwidację kolejnego wydziału - neonatologii.

Jaka osoba jest dla Pana największym autorytetem?

Miałem przyjemność poznać, zaprzyjaźnić się z wieloma wybitnymi osobowościami ze świata nauki, biznesu, kultury i sportu. Od wielu z nich otrzymałem mądrość życiową, podzielili się swoim doświadczeniem, wiedzą oraz udzielili wielu cennych wskazówek dla podjęcia trafnych decyzji.


Wywiad sponsorowany
Dodano: 2014-11-13 14:59:48

Oleje domowe
Oleje domowe

Cinema Lumiere


Reklama

Z jakim problemem spotkałeś/spotkałaś się przy poszukiwaniu pracy?
zbyt niskie wynagrodzenie
zbyt wygórowane oczekiwania
brak umowy o pracę
brak szkoleń
brak odpowiednich warunków/narzędzi do pracy
brak świadczeń dodatkowych
inne

Kursy walut

Dane NBP
(kurs średni)
z dnia: 11-10-19

1 USD: 3,91451 EUR: 4,3097
1 CHF: 3,91921 GBP: 4,8929
1 RUB: 0,0610 


Start


Aktualności


Informacje


Biznes


Rozrywka


TurystykaOgłoszenia - Suwałki | Nasz fanpage na FB | Agroturystyka Suwalszczyzna | Internetowe Biuro Nieruchomości | Reklama Suwałki

Copyright © 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer ISSN: 2080-6701
Redakcja: Suwalski Serwis Informacyjny ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki
Serwis Suwalki.info nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników
tel: 87 730 5991, 885-212-212 e-mail: [email protected], [email protected]
Projekt i wykonanie: