suwalki.info - Suwalski Serwis Informacyjny
Podsumowanie konsultacji nowego RPO

W czwartek 30 stycznia Zarząd Województwa Podlaskiego pod przewodnictwem marszałka Jarosława Dworzańskiego przyjął sprawozdanie z przebiegu konsultacji projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Trwały one od 15 listopada 2013 roku do 2 stycznia 2014 roku.

W spotkaniach konsultacyjnych, które odbyły się w czterech głównych miastach regionu - czyli w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Bielsku Podlaskim - wzięło udział 597 osób. Oddzielne debaty zostały zorganizowane przez Urząd Marszałkowski z przedsiębiorcami, organizacjami pozarządowymi oraz ekologicznymi. Łącznie we wszystkich spotkaniach uczestniczyło 658 osób.

W trakcie konsultacji na formularzu, dostępnym na stronie internetowej www.rpowp.wrotapodlasia.pl, zgłoszono aż 446 uwag, wniosków i propozycji. Najwięcej wniosły organizacje pozarządowe (29 proc.) oraz samorządy (28 proc.). 10 proc. uwag zgłosiły osoby fizyczne, a 9 proc. przedsiębiorcy. Pozostałe uwagi pochodziły od szkół wyższych, administracji rządowej i lokalnych grup działania.

Najwięcej propozycji – aż 306 – dotyczyło układu osi priorytetowych w projekcie nowego RPO, szczególnie zaś Osi VIII (infrastruktura dla usług użyteczności publicznej), Osi V (gospodarka niskoemisyjna) oraz Osi IV (poprawa dostępności transportowej). Zgłaszane wnioski odnosiły się głównie do projektów, grup beneficjentów, wielkości środków oraz wskaźników, planowanych w ramach poszczególnych działań.

Efekty? 45 proc. uwag zostało uwzględnionych (całkowicie lub częściowo), natomiast 28 proc. wniosków – nie. Aż 12 proc. okazało się bezzasadnych, gdyż nie dotyczyły spraw związanych z projektem. Natomiast 17 proc. uwag nadal czeka na rozstrzygnięcie, co nastąpi w dalszym etapie prac (w zależności od wyników oceny ex-ante dla instrumentów finansowych czy wyników ewaluacji).

Co dalej? Po przyjęciu sprawozdania zasadne uwagi zostaną wprowadzone do projektu RPOWP. Ale nie tylko one. W projekcie znajdą się również zmiany, wynikające z nowych rozporządzeń unijnych i przyjętej Umowy Partnerstwa, aktualne zapisy linii demarkacyjnej, nowe wytyczne i uwagi Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju oraz pozostałych resortów.

Projekt po zmianach w drugiej połowie lutego zostanie przedstawiony do akceptacji Komitetowi Sterującemu, a następnie Zarządowi Województwa. Potem rozpoczną się negocjacje z Komisją Europejską.

Jan Kwasowski
Rzecznik Prasowy Marszałka Województwa PodlaskiegoDodano: 2014-01-30 13:09:00

KANCELARIA
HORYZONT CONSULTING
DORADZTWO UPADŁOŚCIOWE
I RESTRUKTURYZACYJNE

Cinema Lumiere


Reklama

Z jakim problemem spotkałeś/spotkałaś się przy poszukiwaniu pracy?
zbyt niskie wynagrodzenie
zbyt wygórowane oczekiwania
brak umowy o pracę
brak szkoleń
brak odpowiednich warunków/narzędzi do pracy
brak świadczeń dodatkowych
inne

Kursy walut

Dane NBP
(kurs średni)
z dnia: 23-01-20

1 USD: 3,83081 EUR: 4,2463
1 CHF: 3,95351 GBP: 5,0312
1 RUB: 0,0619 

Start


Aktualności


Informacje


Biznes


Rozrywka


TurystykaOgłoszenia - Suwałki | Nasz fanpage na FB | Agroturystyka Suwalszczyzna | Internetowe Biuro Nieruchomości | Reklama Suwałki

Copyright © 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer ISSN: 2080-6701
Redakcja: Suwalski Serwis Informacyjny ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki
Serwis Suwalki.info nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników
Tel: 885-212-212 e-mail: redakcja@suwalki.info, reklama@suwalki.info
Projekt i wykonanie: