suwalki.info - Suwalski Serwis Informacyjny
Jest kompromis w sprawie urlopów dla poratowania zdrowia

- Jest zgoda na to, aby o urlopach dla poratowania zdrowia orzekali lekarze medycyny pracy, a nie lekarze pierwszego kontaktu, jak ma to miejsce obecnie. MEN widzi potrzebę utrzymania urlopów dla poratowania zdrowia, ale dostrzega konieczność dostosowania zasad ich przyznawania do rozwiązań stosowanych w innych zawodach - powiedział Maciej Jakubowski, podsekretarz stanu w MEN, po dzisiejszym (7 sierpnia) spotkaniu przedstawicieli samorządów i związków zawodowych nauczycieli poświęconego ustawie Karta nauczyciela.

W tym, drugim w ciągu miesiąca, spotkaniu na temat ustawy uczestniczyli eksperci reprezentujący nauczycielskie związki zawodowe oraz samorządy. Ze strony rządu w spotkaniu, oprócz wiceministra MEN Macieja Jakubowskiego uczestniczyła również Magdalena Młochowska, podsekretarz stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji. Efekty pracy grup eksperckich będą omawiane na kolejnych szerszych spotkaniach przedstawicieli związków zawodowych zrzeszających nauczycieli oraz korporacji samorządowych.

Rozmowy dotyczyły konkretnych propozycji zmian w ustawie, przede wszystkim urlopu dla poratowania zdrowia. MEN przedstawiło dane z Systemu Informacji Oświatowej, zgodnie z którymi według stanu na 31 marca 2012 r. na urlopie dla poratowania zdrowia przebywało niemal 15,8 tysiąca nauczycieli, tj. 2,7% wszystkich zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez samorządy. Dla porównania w 2006 r. było to 1,6%. Szacowane przez MEN koszty urlopu dla poratowania zdrowia (bez pochodnych od wynagrodzeń osobowych) wzrosły w tym czasie z około 256 milionów zł do ponad 626 milionów zł rocznie. Strony dzisiejszego spotkania uzgodniły, że ze względu na specyfikę zawodu nauczyciela urlop dla poratowania zdrowia powinien pozostać nauczycielskim przywilejem, jednak orzeczenie o potrzebie jego udzielenia powinien udzielać lekarz medycyny pracy.

Rozmowy na temat ustawy Karta nauczyciela są inicjatywą MEN wychodzącą naprzeciw oczekiwaniom środowisk związanych z edukacją. W ostatnim czasie ożywiła się bowiem dyskusja na temat ustawy - Karta nauczyciela oraz adekwatności jej przepisów do wyzwań stawianych nowoczesnej szkole.

Ustawa - Karta nauczyciela obowiązuje od 1982 r. Reguluje status zawodowy nauczycieli zatrudnionych w szkołach publicznych. Przede wszystkim określa: sposób nawiązania i rozwiązanie stosunku pracy, zasady awansu zawodowego, czas pracy, w tym urlop wypoczynkowy; obowiązki i uprawnienia nauczycieli, ich wynagrodzenia, a także emerytury oraz zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej. Ustawa była dotąd zmieniana aż 62 razy.

Ministerstwo Edukacji Narodowej


Dodano: 2012-08-13 15:39:27

UNIWERSUS
KURS OPERATORA ZWYŻEK

Cinema Lumiere


Reklama

Z jakim problemem spotkałeś/spotkałaś się przy poszukiwaniu pracy?
zbyt niskie wynagrodzenie
zbyt wygórowane oczekiwania
brak umowy o pracę
brak szkoleń
brak odpowiednich warunków/narzędzi do pracy
brak świadczeń dodatkowych
inne

Kursy walut

Dane NBP
(kurs średni)
z dnia: 23-01-20

1 USD: 3,83081 EUR: 4,2463
1 CHF: 3,95351 GBP: 5,0312
1 RUB: 0,0619 

Start


Aktualności


Informacje


Biznes


Rozrywka


TurystykaOgłoszenia - Suwałki | Nasz fanpage na FB | Agroturystyka Suwalszczyzna | Internetowe Biuro Nieruchomości | Reklama Suwałki

Copyright © 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer ISSN: 2080-6701
Redakcja: Suwalski Serwis Informacyjny ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki
Serwis Suwalki.info nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników
Tel: 885-212-212 e-mail: redakcja@suwalki.info, reklama@suwalki.info
Projekt i wykonanie: