suwalki.info - Suwalski Serwis Informacyjny
Zielone światło dla szybkiego Internetu w Polsce Wschodniej

Pierwszy w Polsce projekt sieci szerokopasmowej uzyskał zielone światło od Komisji Europejskiej. To
największa inwestycja teleinformatyczna w Europie finansowana ze środków UE. Jej wartość to ponad 1,4 mld zł. Będzie realizowana na terenie 5 województw Polski Wschodniej. Dzięki tej inwestycji, dla kolejnych mieszkańców Polski Wschodniej Internet przestanie być luksusem, a stanie się codziennością. Zgoda KE oznacza także przyspieszenie dla podobnych projektów realizowanych przez samorządy.


Ministerstwo Rozwoju Regionalnego jako pierwsze w Polsce zakończyło skomplikowany etap notyfikacji i uzyskało zgodę Komisji Europejskiej na pomoc publiczną w tego typu projektach. Stanowi to potwierdzenie, że ich realizacja nie naruszy konkurencji na rynku telekomunikacyjnym. Decyzja dla Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej to jednocześnie fundament dla projektów sieci szerokopasmowych w innych województwach - doświadczenia zdobyte w trakcie procesu notyfikacji ułatwią uzyskanie decyzji dla pozostałych projektów.

Sieć Szerokopasmowa Polski Wschodniej to pięć projektów i pierwsze tak kompleksowe przedsięwzięcie teleinformatyczne, które swoim zasięgiem obejmie cały makroregion Polski Wschodniej - województwa: lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie i warmińsko-mazurskie. Beneficjentami projektów SSPW są samorządy województw Polski Wschodniej.

Projekty SSPW są realizowane w ramach priorytetu II. Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego Programu Rozwój Polski Wschodniej. Jego celem jest zwiększenie dostępu do Internetu szerokopasmowego w Polsce Wschodniej. W efekcie projektu zostanie rozbudowana infrastruktura światłowodowa, umożliwiająca rozwój usług telekomunikacyjnych, w tym świadczenie usług nowej generacji - NGA.

Zgoda Komisji Europejskiej i co dalej?

Notyfikacja oznacza akceptację ostatecznego kształtu projektu i warunków budowy sieci i późniejszej jej eksploatacji:

- ustalono obszary, gdzie można inwestować czyli tam, gdzie rynek nie działa prawidłowo i gdzie inwestycja nie naruszy zasad konkurencji (wyznaczono obszary interwencji w projekcie, tzw. obszary białe, szare i czarne (BSC), nazwane w ten sposób w zależności od istnienia lub braku infrastruktury oraz świadczonych usług na danym terenie),

- otwarty dostęp - infrastruktura SSPW będzie dostępna dla wszystkich przedsiębiorców telekomunikacyjnych na równych zasadach,

- infrastruktura SSPW będzie przygotowana do świadczenia usług nowej generacji (NGA), co oznacza, że projekt jest zgodny z kierunkami rozwoju rynku teleinformatycznego w UE, wyznaczonymi w dokumencie strategicznym Europejska Agenda Cyfrowa, która stanowi jeden z przewodnich projektów strategii Europa 2020,

- neutralność technologiczna - zbudowana w ramach projektu infrastruktura będzie neutralna, tzn. nie będzie faworyzowała żadnej technologii sieci dostępowych i każda alternatywa (przewodowa, bezprzewodowa) będzie możliwa w celu wykorzystana tej infrastruktury na potrzeby świadczenia usług użytkownikom końcowym.

Za dalsze działania w projektach odpowiadają samorządy województw Polski Wschodniej. Od ich inicjatywy będzie zależał dalszy sukces całego przedsięwzięcia. Województwo warmińsko-mazurskie właśnie zakończyło dialog techniczny z operatorami w celu rozpoczęcia inwestycji. Efekty tych prac będą już wkrótce widoczne.

Samorządy będą właścicielami wybudowanej infrastruktury. Jednak powodzenie projektu zależy również od operatorów, którzy poprzez sieci dostępowe umożliwią korzystanie z Internetu szerokopasmowego mieszkańcom i firmom. O pełnym sukcesie projektu będzie można mówić, gdy po jego zakończeniu 90% gospodarstw domowych i 100% firm w Polsce Wschodniej będzie miało możliwość korzystania z dostępu do szerokopasmowego Internetu.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego


Dodano: 2011-11-15 16:14:26

PPUH LUDWIK
Meblościanki w super cenach

Cinema Lumiere


Reklama

Z jakim problemem spotkałeś/spotkałaś się przy poszukiwaniu pracy?
zbyt niskie wynagrodzenie
zbyt wygórowane oczekiwania
brak umowy o pracę
brak szkoleń
brak odpowiednich warunków/narzędzi do pracy
brak świadczeń dodatkowych
inne

Kursy walut

Dane NBP
(kurs średni)
z dnia: 11-10-19

1 USD: 3,91451 EUR: 4,3097
1 CHF: 3,91921 GBP: 4,8929
1 RUB: 0,0610 


Start


Aktualności


Informacje


Biznes


Rozrywka


TurystykaOgłoszenia - Suwałki | Nasz fanpage na FB | Agroturystyka Suwalszczyzna | Internetowe Biuro Nieruchomości | Reklama Suwałki

Copyright © 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer ISSN: 2080-6701
Redakcja: Suwalski Serwis Informacyjny ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki
Serwis Suwalki.info nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników
tel: 87 730 5991, 885-212-212 e-mail: [email protected], [email protected]
Projekt i wykonanie: