suwalki.info - Suwalski Serwis Informacyjny
Budujemy innowacyjne Suwałki

Rozmowa z Wiktorem M. Raczkowskim – Prezesem Zarządu Parku Naukowo-Technologicznego Polska-Wschód, liderem projektu „Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej” z siedzibą w Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach.

Już drugi rok z rzędu Park Naukowo-Technologiczny w Suwałkach realizuje projekt pod nazwą „Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej”?

Projekt jest rzeczywiście realizowany drugi rok. Jego celem jest zbudowanie do 2015 roku na terenie Polski Północno-Wschodniej nowoczesnego środowiska kompetencji cyfrowych, a przede wszystkim silnego ośrodka edukacyjnego realizującego cele technikami cyfrowymi - ośrodka zlokalizowanego w Suwałkach, w Parku Naukowo-Technologicznym.

Brzmi to może i ładnie, ale jest to formuła, definicja…

Wypowiedziałem to na początku naszej rozmowy, bowiem jest to credo, od którego nie chciałbym uciec i sens tej rozmowy – tak to rozumiem – ma odpowiedzieć na dwa podstawowe pytania: jak? i po co?
Nie ma innej alternatywy rozwoju. Wszystko dziś, co jest nowoczesne, opiera się na technikach cyfrowych. W większym czy mniejszym stopniu. Nie ma obrabiarki przemysłowej, kamery filmowej, telefonu, silnika czy nowoczesnego narzędzia wielofunkcyjnego bez wspomagania komputerowego, bez precyzyjnie zaplanowanej funkcji sterowanej cyfrowo. Pracownicy różnych branż powinni być do tego odpowiednio przygotowani. Potrzebne są więc szkolenia dotyczące wykorzystania technik cyfrowych w codziennej działalności produkcyjnej, usługowej czy badawczo-rozwojowej. Rynek nasycony jest takimi właśnie ofertami, tylko nie wszystkie propozycje są na odpowiednim poziomie i nie wszystkie są dostępne ze względu na… cenę. Właśnie te powody legły u podstaw powstania Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej, który afiliował się przy Parku Naukowo-Technologicznym w Suwałkach. Właśnie Park ze swoim olbrzymim potencjałem, a w szczególności nowo budowanymi obiektami laboratorium IT oraz Międzynarodowym Wschodnim Centrum Innowacji oferuje doskonałe warunki do realizacji tego typu przedsięwzięć.

Klaster ma taką samą nazwę jak realizowany projekt?

Tak, ale to chyba dobrze, bo nikomu nie przychodzi do głowy inaczej interpretować sensu i celów wspólnego działania. Klaster tworzy aktualnie dziewięć podmiotów. Wymienię je, bowiem liczy się suma potencjałów każdego z nich. Są to: T- Matic Grupa Computer Plus, Wszechnica Mazurska, Stowarzyszenie „Miasta w Internecie”, Biuro Usługowo-Handlowe „Mirage”, Augustowskie Centrum Edukacyjne, Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rozwoju Aktywności Zawodowej „Europa”, spółka „Fortem”, Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Extra Beer” oraz oczywiście lider klastra – Park Naukowo-Technologiczny Polska-Wschód w Suwałkach. Są to więc podmioty zajmujące się szeroko pojętą edukacją i firmy świadczące usługi turystyczne. Dlaczego tak? Klaster organizuje różnego rodzaju szkolenia, głównie zawodowe, ale zaprasza na te szkolenia nie do Białegostoku, Warszawy czy Zakopanego, ale na Suwalszczyznę. Uroki naszej ziemi, różnorodność przyrodniczo-krajoznawcza, wielokulturowość i znakomite jadło są ofertą nie do odrzucenia dla wielu osób, które wolą zdobywać bardzo przydatny certyfikat w zakresie przygotowania zawodowego w otoczeniu urozmaiconej przyrody i tutejszych atrakcji niż w salach szkoleniowych ośrodków w dużych miastach. Realizacja takich działań właśnie w naszym regionie w ramach Parku Naukowo-Technologicznego pozwoli na pełne i efektywne wykorzystanie oferty jego nowo budowanych obiektów.

Czy poziom tych szkoleń dorównuje tym, które organizują renomowane ośrodki?

Oczywiście. Powiedziałbym nawet, że znacznie je przewyższa. Klaster Edukacji Cyfrowej dysponuje bowiem znakomitą platformą sprzętową zaprogramowaną przez IBM, która daje ogromne możliwości praktycznej wirtualizacji procesów dydaktycznych, a dla naszych członków jest to przede wszystkim szeroka gama tworzenia i proponowania produktów szkoleniowych.

Od niedawna funkcjonuje też wortal cdedu.pl, który jest doskonałym narzędziem komunikacji pomiędzy członkami klastra, spełnia nowoczesne wymogi w zakresie marketingu i promocji podmiotowej i produktowej, jest platformą tworzenia i funkcjonowania grup społecznościowych, posiada możliwość aktywizowania respondentów w ramach newslettera, wikipedii itp. Słowem jest to taki inny facebook, bardziej przydatny członkom, partnerom i klientom Klastra Edukacji Cyfrowej.

Czy nie nadużywa pan określeń: doskonały, znakomity, wspaniały

Używam tych określeń z premedytacją, bo wiem, że mam rację. Mamy wreszcie w Suwałkach produkt z górnej europejskiej półki i musimy się tylko nauczyć go używać, aby spełnić pierwszy warunek zapisany w misji klastra: misją Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej jest wspieranie rozwoju gospodarczego, społecznego i cywilizacyjnego województw Polski Północno-Wschodniej przez stworzenie sieci współpracy przedsiębiorców, instytucji i organizacji świadczących w regionie usługi edukacyjne i doradcze w zakresie tworzenia, rozwoju, wdrażania i wykorzystania z rozwiązań wykorzystujących szeroko rozumiane technologie informacyjno-komunikacyjne. Działania te są niezbędnym elementem uzupełniającym proces transferu technologii - jednego z podstawowych celów funkcjonowania całego Parku i poszczególnych jego obiektów znajdujących się obecnie w realizacji.

Znowu definicja naszpikowana trudnymi do zrozumienia wyrażeniami…

Przyznaję, to swoisty język, ale w pełni komunikatywny. Nie można wszystkiego sprowadzać do odczuć i świadomości ogółu. Można oczywiście mówić: wywóz śmieci zamiast wywóz i utylizacja odpadów stałych, ale jak się dokładniej zastanowić nad semantyką obu sformułowań, to jest między nimi duża różnica. Drugie pojęcie jest znacznie szersze, choć to pierwsze jest bardziej komunikatywne.

Klaster Edukacji Cyfrowej ma pomóc w naszym rozwoju i tworzy taką infrastrukturę intelektualną, cyfrową, bez której daleko nie zajedziemy.

Te dziewięć firm, które wymienił Pan na początku, to już wszystko? Klaster jest zamknięty?

Ależ skąd. Projekt przewiduje rozbudowanie Klastra Edukacji Cyfrowej do 20 firm, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby tych firm (podmiotów, bo nie wszyscy członkowie klastra muszą być firmami) było sto czy dwieście. Klaster musi być efektywny – taka jest jego idea. Stanowi luźny związek podmiotów, które współpracują ze sobą (ale też konkurują!) dla osiągnięcia efektu, którym na ogół są wspólne, lepsze produkty czy usługi.

Z tej teorii wynika oczywiście praktyka dalszego budowania potencjału Północno-Wschodniego Klastra Edukacji Cyfrowej. Nie da się jednak tego rozwoju zaplanować szczegółowo. Muszą być chętni, którzy w tej formie istnienia znajdą własny rozwój i własny interes.

Co z tego mają Suwałki, że działa tu Północno-Wschodni Klaster Edukacji Cyfrowej?

A co ma Paryż z tego, że zbudowano tu pod koniec XIX wieku Wieżę Eiffla? Retoryczne pytanie, bowiem Suwałki zdobyły niepowtarzalną szansę na utworzenie liczącego się Centrum Kompetencji Cyfrowych. Budujący się Park Naukowo-Technologiczny gwarantuje bazę takiemu działaniu. A ludzie? Eksperci? Fachowcy od informatyki? Klaster pokazuje, że są w zasięgu, że przyjadą do Suwałk albo na bazie swoich dotychczasowych doświadczeń zbudują firmy tworzące dobrą markę.

Rozmawiamy z IBM. Ta światowej sławy firma rozważa przyjęcie naszej propozycji utworzenia regionalnego centrum przetwarzania danych. Chętni do współpracy z nami w dziedzinie informatyki są również wybitni specjaliści z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie. Nie rozmawiamy z nimi o chciejstwie i mrzonkach. Dla nich nasz Klaster Edukacji Cyfrowej jest dostatecznym certyfikatem do budowania wspólnych planów. Na ziszczenie się tych zamiarów trzeba cierpliwie czekać, ale mam zupełną pewność, że jest to właściwy azymut. Klaster Edukacji Cyfrowej to treść która wypełni formę nowo budowanych obiektów Parku Naukowo-Technologicznego w Suwałkach.

Dziś Suwałki są już miastem nowoczesnym. Za kilka lat to do nas będą przyjeżdżać po wiedzę i kompetencje merytoryczne.Dodano: 2011-09-29 15:31:47

ATRAKCYJNE DOMY
Dom z lokalem usługowym w Puńsku

Cinema Lumiere


Reklama

Z jakim problemem spotkałeś/spotkałaś się przy poszukiwaniu pracy?
zbyt niskie wynagrodzenie
zbyt wygórowane oczekiwania
brak umowy o pracę
brak szkoleń
brak odpowiednich warunków/narzędzi do pracy
brak świadczeń dodatkowych
inne

Kursy walut

Dane NBP
(kurs średni)
z dnia: 24-01-20

1 USD: 3,84751 EUR: 4,2461
1 CHF: 3,96291 GBP: 5,0381
1 RUB: 0,0623 

Start


Aktualności


Informacje


Biznes


Rozrywka


TurystykaOgłoszenia - Suwałki | Nasz fanpage na FB | Agroturystyka Suwalszczyzna | Internetowe Biuro Nieruchomości | Reklama Suwałki

Copyright © 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer ISSN: 2080-6701
Redakcja: Suwalski Serwis Informacyjny ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki
Serwis Suwalki.info nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników
Tel: 885-212-212 e-mail: redakcja@suwalki.info, reklama@suwalki.info
Projekt i wykonanie: