suwalki.info - Suwalski Serwis Informacyjny
Najpierw zmiana myślenia - potem remonty
Rozmowa z Małgorzatą Włoskowską, naczelnikiem Wydziału Architektury i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Suwałkach.

- Dużo się ostatnio w naszym mieście mówi o rewitalizacji. Na czym będzie ona polegała?

- Samo słowo oznacza przywrócenie do życia. W programie rewitalizacji chodzi o przywrócenie śródmieścia Suwałk do funkcji ośrodka kulturalnego i gospodarczego. Remont kamienic jest tylko jednym z jej elementów, rewitalizacja to także działania w sferze społecznej: likwidacja bezrobocia, poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców.

- Co stanie się z mieszkańcami oficyn, na przykład przy ulicy Kościuszki?

- Program zakłada, że na czas remontów mieszkańcy muszą być wykwaterowani. Kamienice będą bowiem objęte remontem kapitalnym, polegającym między innymi na wymianie stropów i dostosowaniu budynków do wyższych standardów. Po remoncie obiekty te uzyskają nową wartość. Jeżeli mieszkańców stać będzie na czynsz, to będą mogli do nich wrócić. Natomiast ci, którzy nie będą w stanie go opłacać, pozostaną w przydzielonych im mieszkaniach socjalnych. Program przewiduje również budowę takich mieszkań, choć wytypowanych lokalizacji jeszcze nie ma.

- Jakie korzyści z rewitalizacji mogą mieć prywatni właściciele kamienic w śródmieściu? Czy mogą liczyć na jakąś pomoc finansową?

- Program dopuszcza powstanie funduszu rewitalizacji i wskazuje też i inne możliwości wsparcia, nie przewiduje jednak w najbliższym czasie utworzenia instytucji programu rewitalizacji. Prywatni właściciele natomiast mogą już teraz ubiegać się o ulgi na podstawie udokumentowanych wydatków na remont. Prezydent może udzielić im zwolnienia z podatku. Zawsze jednak odbywa się to na indywidualny wniosek zainteresowanego. Systemowego rozwiązania nie ma. Ponadto prywatni właściciele mogą składać wnioski do funduszy unijnych, powołując się na fakt ujęcia ich nieruchomości w programie rewitalizacji.

- Czy miasto jest zainteresowane dzisiaj sprzedażą komunalnych kamienic prywatnym osobom, które mogłyby włączyć się do programu i zainwestować?

- W programie rewitalizacji sprzedaż kamienic jest jednym ze źródeł finansowania programu. Wiąże się ona jednak z wyprowadzeniem mieszkańców, bo nie można sprzedawać budynku z lokatorami. A nam brakuje mieszkań socjalnych dla tych osób. W związku z tym istnieje pilna potrzeba stworzenia nowych budynków socjalnych.

- Kto czuwa nad wyglądem końcowym śródmieścia? Dlaczego wśród odtwarzanej zabudowy znalazł się taki budynek jak banku na rogu ulic Waryńskiego i Kościuszki?

- Program zawiera ogólne wytyczne urbanistyczne i architektoniczne uzgodnione ze służbami konserwatorskimi. Każdy przypadek jest jednak rozstrzygany osobno. Jeżeli nic nie stoi na przeszkodzie formalnej i projekt uzyska akceptację konserwatora, to nie ma żadnych przeszkód, żeby był realizowany. Trudno przewidzieć pomysły inwestorów. Naszym zadaniem nie jest blokowanie inwestycji, ale ich wspomaganie. Co do nowoczesnej architektury, to wręcz zaleca się, żeby nowe budynki odróżniały się od obiektów zabytkowych. One nie muszą udawać zabytków, tylko właśnie się wyróżniać. Jeżeli chodzi natomiast o obiekty zabytkowe, to wierność historyczna musi być zachowana. Oczywiście, nowe funkcje mogą być zupełnie inne. Program zakłada adaptację parterów na cele usługowe. Poza tym śródmieście nie może być skupiskiem szmateksów, tylko muszą tu być sklepy o wysokiej jakości obsługi klienta.

- Czy miastu wystarczy pieniędzy na tak ambitny program?

- Miasto nie jest w stanie wszystkiego sfinansować. Poza tym jest ono właścicielem tylko 83 kamienic w śródmieściu, a ponad 600 jest własnością prywatną. Koszty rewitalizacji muszą rozłożyć się na wszystkich. Bez udziału społeczeństwa rewitalizacja nie osiągnie celu. Ludzie muszą widzieć sens w tym, że śródmieście jest to miejsce prestiżowe, które przyciąga mieszkańców i klientów, a nie - tak jak w tej chwili - odrażające, o podwyższonej przestępczości. Musimy przede wszystkim skupić się na tym, żeby zachęcać mieszkańców do zmiany zachowań, żeby szanować to, co mamy, dbać o ład i estetykę tego miejsca. Mamy też nadzieję, że zadziała zasada dobrego sąsiedztwa. A miasto da pierwszy przykład.

- Dziękuję za rozmowę.

Agnieszka Szyszko - Tygodnik Suwalski

Program rewitalizacji "Miasto Suwałki - perła architektury klasycystycznej" obejmuje teren ograniczony od północy ulicami Zacisze i Dwernickiego, od wschodu: Noniewicza i 1 Maja, od południa i zachodu - Czarną Hańczą. W sumie jest to około 100 ha zabytkowego układu urbanistycznego z XVIII i pierwszej połowy XIX wieku. Koszt prac remontowych, modernizacyjnych i budowy infrastruktury, stanowiącej własność komunalną i prywatną, oszacowano wstępnie na 335 771 085 zł. W najbardziej optymistycznym wariancie program zostanie zrealizowany do końca 2015 roku.


Dodano: 2005-07-15 14:30:54

F.H.U. "HYDRAULIK"
JCB mlot hydrauliczny uslugi

Cinema Lumiere


Reklama

Z jakim problemem spotkałeś/spotkałaś się przy poszukiwaniu pracy?
zbyt niskie wynagrodzenie
zbyt wygórowane oczekiwania
brak umowy o pracę
brak szkoleń
brak odpowiednich warunków/narzędzi do pracy
brak świadczeń dodatkowych
inne

Kursy walut

Dane NBP
(kurs średni)
z dnia: 13-12-19

1 USD: 3,82341 EUR: 4,2747
1 CHF: 3,89191 GBP: 5,1292
1 RUB: 0,0613 

Start


Aktualności


Informacje


Biznes


Rozrywka


TurystykaOgłoszenia - Suwałki | Nasz fanpage na FB | Agroturystyka Suwalszczyzna | Internetowe Biuro Nieruchomości | Reklama Suwałki

Copyright © 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer ISSN: 2080-6701
Redakcja: Suwalski Serwis Informacyjny ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki
Serwis Suwalki.info nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników
Tel: 885-212-212 e-mail: redakcja@suwalki.info, reklama@suwalki.info
Projekt i wykonanie: