suwalki.info - Suwalski Serwis Informacyjny
Praca zamiast wycofania

– Czym jest program Equal i jakie są jego założenia?

– Jest to jedna ze wspólnotowych inicjatyw europejskich. Nasz kraj nie uczestniczył w pierwszej edycji programu, ale teraz, kiedy jesteśmy już członkami Unii Europejskiej, Polska przystąpiła do drugiej edycji. Program obejmuje kilka obszarów działań. Jako powiat suwalski zgłosiliśmy projekt w obszarze A: „Ułatwienie wchodzenia i powrotu na rynek pracy osobom mającym trudności z integracją lub reintegracją na rynku pracy, celem promowania rynku pracy otwartego dla wszystkich”. Nasz projekt jest skierowany do osób po przebytym kryzysie psychicznym. Jego tytuł brzmi: „Wchodzenie, utrzymanie, powrót na rynek pracy osób po chorobie psychicznej”.

 

Podstawowym celem inicjatywy Equal bez względu na dziedzinę, której dotyczą poszczególne projekty, jest wypracowywanie pozytywnych rozwiązań w tych obszarach życia społecznego, które nie są do końca uregulowane od strony formalno-prawnej. Sytuacja taka odnosi się w Polsce do osób po kryzysie psychicznym. Nie funkcjonuje w naszym kraju system, który pomógłby osobie doświadczającej tego rodzaju trudności, wyjść na życiową prostą, a więc włączyć się w normalne, społeczne i zawodowe życie. Najczęściej osoba, która raz trafi do szpitala psychiatrycznego, za jakiś czas ponownie tam powraca. Szpital psychiatryczny w Suwałkach przeprowadził bardzo interesujące studium przypadku jednego z pacjentów. Okazało się, że w ciągu roku spędził on w szpitalu ponad 270 dni. Osoba taka traci z reguły zatrudnienie i żaden z pracodawców nie przyjmie jej później do pracy. Pogarsza się jej sytuacja materialna, następuje wewnętrzne wycofanie. Pacjent, o którym mowa, został zatrudniony początkowo w formie eksperymentalnej. Skutek był nadspodziewany. W ciągu następnego roku czas przebywania w szpitalu skrócił się ponad pięciokrotnie. Kolejne lata połączone z pracą zawodową przyniosły bardzo dobry efekt. Proszę zatem rozważyć: od pacjenta, za którego płaci fundusz zdrowia do człowieka aktywnego na miarę swoich możliwości i płacącego podatki, projektującego przyszłość swoją i swojej rodziny. Z podobnymi obserwacjami spotkaliśmy się kilka lat temu również w Holandii czy w Niemczech. I dla kontrastu: pamiętam rozmowę
w ośrodku w Lipniaku, kiedy żona jednego z pensjonariuszy opowiadała, jak jej mąż, zanim trafił do ośrodka, po śniadaniu kładł się i potrafił całymi godzinami leżeć, patrząc w sufit. Czas najwyższy, aby zrobić krok do przodu.

Projekt, który przygotowaliśmy, jest próbą wypracowania rozwiązań we współdziałaniu lokalnych partnerów. Mogłoby one być później zastosowane jako docelowe w polskim systemie prawnym. Pod tym względem jest to program pilotażowy. Jego rezultaty będą prezentowane władzom ustawodawczym i posłużą, mam nadzieję, do stworzenia konkretnych rozwiązań prawnych. Dzisiaj nikt nie nakazuje na przykład lekarzom szpitala psychiatrycznego, żeby w sprawie konkretnego pacjenta opuszczającego szpital kontaktowali się ze służbami pomocy społecznej czy z urzędem pracy, aby pomóc człowiekowi wrócić do życia. Nikt nie angażuje partnerów społecznych czy pracodawców. Nikt nie pyta, czy może potrzebne są temu konkretnemu „Kowalskiemu” nowe kwalifikacje zawodowe. A niby po co? Tu się trzeba trochę – nam wszystkim – jakby na nowo narodzić.

 I kilka uwag ogólnych. Program Equal zakłada, że w każdym realizowanym projekcie musi być budowane partnerstwo na rzecz rozwoju. Mogą do niego przystąpić instytucje samorządowe, rządowe, społeczne, pracodawcy. To właśnie lokalni partnerzy, widzący i rozumiejący określony problem, umawiają się między sobą co do sposobu znalezienia dobrych jego rozwiązań. Partnerstwo jest budowane zarówno na poziomie krajowym, jak i europejskim. Jest to trafne założenie. Pozwala bowiem korzystać z doświadczeń innych państw w danej kwestii. Jeżeli doświadczenia te będą pozytywne i będą odpowiadały temu, o co nam chodzi, to będziemy starali się przenieść je na nasz grunt.

 – Czyli Państwo też dopiero się uczycie?

 – Zdecydowanie tak. Proszę pamiętać, że do tej pory nie było możliwości realizowania w naszym kraju tego rodzaju projektów. Equal jest u nas uruchomiony po raz pierwszy. Proszę powiedzieć, w jaki sposób motywować dzisiaj pracodawców, żeby chcieli zatrudnić osoby po kryzysie psychicznym? Z całym bagażem uprzedzeń, uproszczeń i stereotypów, którym niemal wszyscy jesteśmy poddani. Dlatego w tej dziedzinie będziemy chcieli skorzystać z umiejętności naszego partnera z Francji, który ma takie doświadczenia. Projekt zakłada przede wszystkim zbudowanie partnerstwa. Kolejnym krokiem jest wspólne wypracowanie metod postępowania w odniesieniu do konkretnych przypadków. Punktem wyjścia jest dla nas osoba po kryzysie psychicznym, punktem dojścia – włączenie jej w społeczną i zawodową aktywność. Partnerzy, przy dużym zaangażowaniu samych zainteresowanych, mają wypracować takie działania i dobrać stosowne środki, by przejść tę prostą z pozoru drogę. Praca z samym zainteresowanym, by nie wycofywał się z życia? Tak. Praca z pracodawcą: aktualnym lub potencjalnym? Tak. Przekwalifikowania zawodowe? Tak. Praca z rodziną osoby chorej? Tak. Tworzenie atmosfery społecznej akceptacji i zrozumienia problemu? Tak, zdecydowanie. Przejściowe formy zatrudnienia? Tak, o ile okażą się konieczne. Dochodzenie do najlepszych rozwiązań musi więc przebiegać na wielu płaszczyznach. Jeżeli na skutek ewaluacji całego procesu partnerzy dojdą do wniosku, że jakiś element działa nie tak, będą go mogli skorygować. Jeżeli jakiegoś elementu zabraknie – będą go mogli dodać.

 – Czy teraz mówimy o szukaniu rozwiązań modelowych czy o pomocy w konkretnych przypadkach?

 – O jednym i drugim. Szukanie rozwiązań ma w projekcie wymiar praktyczny i dokonuje się przez zaangażowanie osób dotkniętych kryzysem psychicznym i zainteresowanych udziałem w projekcie. A więc na konkretnym przypadku będą wypracowywane i pokazywane ogólne mechanizmy działania. W ramach projektu będą one ściśle opisywane i oceniane. Chodzi o to, by wypracowane mechanizmy były rzeczywiste, sprawdzone i by mogły być zastosowane w innych miejscach i okolicznościach. Pomogą w tym procesie również dokumentowane studia określonych przypadków.

 – Ilu osobom będziecie mogli pomóc?

 - Chcielibyśmy objąć możliwie największą liczbę, ale należy pamiętać, że na tym etapie akcenty w projekcie, ze względu na założenia inicjatywy Equal, są trochę inaczej rozłożone. Z tego punktu widzenia najważniejsze jest to, aby rozwiązania, które przygotujemy, były skuteczne i powtarzalne. Aby dały się zastosować tam gdzie będzie na nie zapotrzebowanie. Sugeruje się, by grupy docelowe nie były duże. Grupa docelowa w projekcie, według analizy partnerów, będzie liczyła do 150 osób. Osoby te w drodze realizacji projektu powinny otrzymać pracę, bądź uzyskać pomoc w jej utrzymaniu. Będą to osoby nie tylko z powiatu suwalskiego i Suwałk, ale  także z terenów, z których pochodzą partnerzy, a więc z powiatów oleckiego, augustowskiego i sejneńskiego. Na najbliższym spotkaniu partnerów będzie rozważana kwestia wyboru konkretnych osób.

 – Na co będą wydawane pieniądze?

 – Rodzaje wydatków określają zasady ich kwalifikowalności. Z pewnością będą to wydatki związane z działaniami, o których wspomniałem wcześniej. Organizujemy też biuro projektu, gdyż koordynacja działań kilkunastu partnerów, z których część nigdy wcześniej ze sobą nie współpracowała lub współpraca obejmowała zupełnie inny obszar spraw, jest niezmiernie trudna. Aby współpracę tę ułatwić, partnerzy określili już zasady funkcjonowania partnerstwa, wzajemnej komunikacji i podejmowania decyzji – taki wewnętrzny regulamin. Partnerów jest trzynastu, a będzie więcej. Wiodącym partnerem jest powiat suwalski. Została też powołana grupa zarządzająca projektem, do której każdy z partnerów deleguje jedną osobę, dysponującą jednym głosem. Znajdą się w niej również przedstawiciele grupy docelowej, czyli osoby po kryzysie psychicznym. One także będą na bieżąco oceniały rezultaty poszczególnych działań w ramach projektu.

 – Kiedy zajmiecie się konkretnymi osobami?

 - Do 31 maja ma zakończyć się działanie 1., a więc budowanie partnerstwa na rzecz rozwoju na poziomie krajowym i międzynarodowym, w tym przygotowanie szczegółowej koncepcji realizacji projektu. Są to wymagania stawiane wszystkim partnerstwom w Polsce, których projekty zatwierdzono do realizacji w ramach PIW Equal. Przygotowana koncepcja wraz z wymaganą dokumentacją musi zostać zatwierdzona przez instytucję zarządzającą. Rolę tę pełni Ministerstwo Gospodarki. Po akceptacji ministerstwa przystąpimy do realizacji działań 2 i 3 projektu, które winny zakończyć się do końca sierpnia 2008 roku.

 – Życzę powodzenia i dziękuję za rozmowę.

 Wywiad przeprowadziła Agnieszka Szyszko - Tygodnik SuwalskiDodano: 2005-03-11 13:22:13

ATRAKCYJNE DZIAŁKI
DZIAŁKA W POBLIŻU SUWAŁK - ZIELONE KRÓLEWSKIE

Cinema Lumiere


Reklama

Z jakim problemem spotkałeś/spotkałaś się przy poszukiwaniu pracy?
zbyt niskie wynagrodzenie
zbyt wygórowane oczekiwania
brak umowy o pracę
brak szkoleń
brak odpowiednich warunków/narzędzi do pracy
brak świadczeń dodatkowych
inne

Kursy walut

Dane NBP
(kurs średni)
z dnia: 17-10-19

1 USD: 3,86381 EUR: 4,2849
1 CHF: 3,89021 GBP: 4,9456
1 RUB: 0,0604 


Start


Aktualności


Informacje


Biznes


Rozrywka


TurystykaOgłoszenia - Suwałki | Nasz fanpage na FB | Agroturystyka Suwalszczyzna | Internetowe Biuro Nieruchomości | Reklama Suwałki

Copyright © 2004-2019. Wszelkie prawa zastrzeżone. Numer ISSN: 2080-6701
Redakcja: Suwalski Serwis Informacyjny ul. Noniewicza 95, 16-400 Suwałki
Serwis Suwalki.info nie ponosi odpowiedzialności za treści dodane przez użytkowników
tel: 87 730 5991, 885-212-212 e-mail: [email protected], [email protected]
Projekt i wykonanie: